Izolace plochých střech - Vladan Vojta

Zdislavina 24/10, 674 01 Třebíč, tel./fax 568 829 810, email: izolace@trebicsko.com


Reference

Rok 2014

Bytové domy v Třebíči – ul. Lidická 843-5, Velkomeziříčská 312-313, BD U Stadionu 447/V v Dačicích, BD Nad Příhořím 943-4 v Náměšti n/Osl., BD Stařeč 408, BD Šafaříkova 1273-4 v Mor. Budějovicích, trafostanice EON, Autosalon Nisan Třebíč, centrum DD Velké Meziříčí, kanceláře ZD Korolupy, bazén v M. Budějovicích, RD a ŘRD v Třebíči, V. Bíteš, Náměšti nad Oslavou, skleníky fa. Stopa Kralice, šachty BD Šafaříkova 1324-7 v Mor. Budějovicích, přístavba OT Energo Třebíč

 

Rok 2013

Bytové domy v Třebíči – ul. Řípovská 877, Modřínová 314-315,  BD Šafaříkova 1275-76 v Mor. Budějovicích,  ČOV Nové Syrovice, izolace kopule Fantovy kavárny v Praze Hl. nádraží, BD Nad Příhořím 643 v Náměšti n/Osl., ZŠ Husova Náměšť n/Osl., objekty P.S.Colallto s.r.o. v Horních Lhoticích, hala v areálu MENZING s.r.o v Mor. Budějovicích, Dětské středisko Modřínová 595 v Třebíči, přístavky ZŠ Vladislav, přístavek PBS Třebíč střechy v areálu J.Meinl Třebíč, šachty BD Modřínova 340-1 Třebíč

 

Rok 2012

Bytové domy: v Třebíči - ul. Divišova 675-6, Novodvorská 1073-1075, Modřínova 316-317, Jindřichova 203,

ul. Šafaříkova 1314-1316 v Mor. Budějovicích, ul. Zahradní 969 v Jaroměřicích nad Rok., BD Blížkovice 362, hala TRW-DAS Dačice, administrativní budova Vodárenská a.s. Třebíč, střechy areálu ZD Stařeč, střechy areálu Horní Lhotice, izolace stavby ZŠ Třebíč, garáže v Napajedlech, RD v okrese Třebíč.

 v r. 2011:

Poliklinika Vltavínská 1289 Třebíč, BD Kmochova 171-2 Třebíč, provozní objekt Hrotovická 176 Třebíč, BD U Stadionu 464-6 Okříšky, BD Dělnické nám. 835 Třebíč, BD Revoluční 869-71 Třebíč, PENAM a.s. provoz Třebíč, PBS Moravský Krumlov, BD Želetava, BD Brno Žitná, areál AGSTAV Třebíč, MAN ZT Studenec, Vodárenská a.s. adm. budova Třebíč,  Vodárna Dobronín, ŘRD Čáslavice, RD Opatov, Vězení Rapotice, ZD kouty – seník, zemní, střešní izolace RD a izolace teras.

v r. 2010:

bytové domy : SBD Třebíč ul. Mládežnická 1030-34, Jar. Ježka 95-96 - Třebíč; BD ul. U Mastníka 1166-68 a 1326 Mor. Budějovice; BD Družstevní 914 Jaroměřice; BD Slavíčkova 9-11 Jihlava; BD Bratrská 161/1 a 162/1 Dačice; BD Slavonice čp. 100; rodinné domy : ul. Kmochova 8, Na Příkopech 602/20 - program Zelená úspora; ZŠ a MŠ Šlapánov; MŠ Jemnice ul. Palackého 829; izolace základové desky RD Valeč.

v r. 2009:

bytové domy : ul. Jiráskova 721 - Náměšť nad Oslavou, U Stadionu 449/5 - Dačice, SBD Zítřek : ul. Gymnazijní 1328, ul. Palackého 1097, ul. Mánesova - Mor. Budějovice, BD Nové Syrovice 241-2. BD SVJ ul. Bartuškova 710-1 - Třebíč. Správní budova SBD Zítřek ul. Janáčkova 1497 - Mor. Budějovice.  Střešní pláště objektů : v areálu fa. Penam, provozovna Třebíč - objekt Cukrárny, objekt firmy R-Trading Výčapy, objekt Junák Třebíč, Nemocnice Třebíč - trafostanice, MÚ Třebíč - budova "C" Městského úřadu, Masarykovo nám.                                          

v r. 2008:

bytové domy: ul. Lesní 734/9, ul. Jiráskova 721, ul. Zborovská 798/9 - Náměšť n./Oslavou, ul. Neumannova 2056 a Jamborova 6/9 - Žďár n./Sázavou, ul. Kmochova 99, J. Ježka 95, Modřínova 308, Modřínova 587 - Třebíč, Dukovany 252, ul. U Mastníka 1166, Komenského, U Víta 903,904, 905 - Mor. Budějovice, Želetava 150. Střešní pláště objektu: MŠ Cyrylometodějská Třebíč, MŠ Podhora Polná, MŠ Přibyslavice, HP Čechtín, Unilex - Sedlákova, TJ Bopo, průmyslový objekt fa. Inapa Třebíč, PBS Industry a.s., hala firmy Model Obaly a.s. Mor. Budějovice, , hala fa. KPS Metal - Mor. Budějovice, provozní budova Slavonice, objekty CE WOOD Lesní školka Budišov, haly v areálu skleníků Horní Lhotice, prodejny JMB Mor. Budějovice - Zbýšov a Blatnice

v r. 2007:

bytové domy SBD Třebíč Myslibořice, Želetava, Benešova 502, Heyrovského 972, Kyjevská 505, Modřínova 308, Novodvorská 1076, Velkomeziříčská 471, Velkomeziříčská 310, Zborovská 789 Náměšť nad Oslavou. Prodejny JMB: Nové Syrovice, objekt restaurace JMB Mor. Budějovice, sklad JMB v Jaroměřicích. Dále střešní pláště objektů: hala PBS Industry Třebíč, objekt Penam - cukrárna, ŘRD ul. Dr. Suzy Třebíč, hala TRW-DAS Dačice a.s., čerpací stanice Znojmo, budova Služeb města Náměště nad Oslavou, chráněné bydlení Okříšky, penzion Znojmo - Solnice, objekt v areálu vojenského letiště Sedlec, OÚ a MŠ Kojetice, hala RS Lesonice, objekt v areálu Chvojnice, objekt TJ Bopo Třebíč, objekt Unicode Třebíč, zemní izolace proti vodě "BD Pitkovice, Praha" a další ...

v r. 2006:

bytové domy SBD Třebíč Obránců míru 435-440, Novodvorská 1040-1041, Novodvorská 1044-1045, P. Křičky 740-743 v Náměšti nad Oslavou, BD SVJ Nad Příhořím 644 v Náměšti nad Oslavou, BD ve Vladislavi, BD SBD Zítřek: Družstevní 914 a 915 v Jaroměřicích nad Rokytnou, Široká 1005-1006 a 1007-1008 v Jemnici. Prodejny JMB: Mohelno, Dukovany, ul. Šafaříkova Mor. Budějovice. Dále střešní pláště objektů : MŠ Dukovany, OÚ Dolní Vilémovice, OÚ Číchov, OÚ Želetava, výrobní objekt HP Čechtín, PBS Třebíč, SÚS v Hrotovicích, TRW-DAS Dačice, Kooperace Hrotovice, Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou, ČP Znojmo, elektrorozvodna a RTG chirurgie - Nemocnice Třebíč, FERRUM, Krajská veterinární správa v Jihlavě, výrobní objekt SITO Pelhřimov, restaurace na autobusovém nádraží v Třebíči, sídlo I&C Energo Třebíč, vojenský objekt letiště Náměšť nad Oslavou, internát Brno-Chodská, podnikatelský inkubátor Třebíč-Borovina a další ...

    

v r. 2005:

bytové domy SBD Třebíč Na Svahu 918-922, Obránců míru 454-455, Novodvorská 1038-1039, Na Svahu 908, Novodvorská 1069-1070, Novodvorská 1071-1072, SVJ Jiráskova 724/1,2 a 726 v Náměšti nad Oslavou, BD Okružní 901 a 902, BD v Jakubově, BD Komenského 1116 a 1117 v Mor. Budějovicích, prodejny JMB: Opatov, Třebíč-Týn, Kněžice, Jaroměřice nad Rokytnou /u mlékárny/, objekty: SVA Třebíč, ADW AGRO Kojetice a ADW Servis Třebíč, SÚS V Hrotovicích, Uniplet Třebíč, sklad administrativní budovy VOR Kojetice, pekárna PENAM v Třebíči, vojenský objekt v Rančířově, hala PBS v Třebíči, ŘRD Na Příkopech 599 a Dr. Suzy 883/53 v Třebíči, střešní plášť zimního stadionu v Náměšti nad Oslavou, výrobní objekt HP Čechtín, vodárenský objekt v Černé, terasa zdravotního střediska v Polné a další..v r. 2004:

bytové domy SVJ Demlova 968-970, SBD Třebíč Mírová 924, Novodvorská 1042-3, Kmochova 188-9, RD v Třebíči, Jaroměřicích, Mor. Budějovicích, Hrotovicích, objekt Policie ČR na Bráfově ul. Třebíč,
Dům služeb na Komenského nám. v Třebíči, objekty MÚ v Polné, objekt „Opera“ v Jaroměřicích nad Rokytnou, prodejny potravin v Předíně a Oponešicích, ústředí JMB v Moravských Budějovicích,
hala na ul. Průmyslová v Třebíči, vojenské objekty v Sedleci a Vyškově, objekty ISŠ v Dačicích a MŠ Dukovanské v Třebíči, Ferilex Třebíč, Ferrum Mor. Budějovice a dalšív r. 2003:

bytové domy SBD Moravské Budějovice a Jemnice, SBD Jindřichův Hradec v Dačicích a Slavonicích, SBD Třebíč – Vladislav čp.260, Dělnické nám. 829, Tkalcovská 1059-1061, Modřínova 588 a 589, MÚ Třebíč MŠ Cyrilometodějská, MŠ Družstevní, ZŠ Benešova, MŠ Benešova, ZŠ Bartuškova, OÚ Dolní Vilémovice, Vodárenské a.s. Jihlava, DAS Dačice, ISŠ Dačice, ZD Stařeč, peč. dům Fr. Hrubína a dalšív roce 2002:

zateplení střech bytových domů Obránců míru 458-9, BBL Nádražní ul., Ruská ul., Luční ul., BD Novátor Nerudova ul., Obránců míru 731 – 733, ÚP v Třebíči Komenského nám., bez zateplení Bytové domy v Dačicích, ve Velkém Meziříčí, ŘRD v Želetavě, MŠ Benešova, ZŠ Kubišova, sklady Drogérie Hrotovická ul., RD v Jihlavě, Praze, objekty ZD Lesonice, ZD Dešov, kanceláře a prov. objekty Vodárenské a.s., strojírny v Dačicích, Jaroměřická mlékárna, ISŠ Dačice, ZON Třebíč, Dr. Oetker Mor. Budějovice, haly PBS Třebíč, Renta Třebíč Hrotovická ul. a dalšív roce 2001:

zateplení střech bytových domů Vladislav 259, 256, Přibyslavice, Třebíč Okrajová 1156-1165, Divišova 661-2, GO bez zateplení bytových domů Děl. náměstí 832, Obránců míru 449-453, Náměšť nad Oslavou Zborovská 931, SBD J. Hradec, Renault Třebíč, TRK M. Gorkého Třebíč, ZŠ Za rybníkem, stacionář Okružní Třebíč Borovina, ZŠ Kubišova, objekty Vodárenské a.s., zkušebna PBS Třebíč, SÚS Okříšky, učiliště a haly v Dačicích, sklad Penny market, řadové garáže Nové Město na Moravě rodinné domky, garáže, terasy….v roce 2000:

SBD Třebíč – bytové domy Demlova 976-7, Obránců míru 489, Na svahu 901-3, Heyrovského 974-6, MÚ Třebíč – střechy MŠ kpt. Jaroše, M. Curieových 657, řadové RD ul. Jiráskova 30 – 38, DS Náměšť nad Oslavou bytový dům Zborovská 930, 788, Rodinné domky v Třebíči, Náměšti nad oslavou, Mohelně, řadové rodinné domy v Želetavě Sadová 275-284, SBD Jindřichův Hradec – bytové domy v Dačicích, Slavonicích, střechy kotelen v Náměšti nad Oslavou, zateplení hal strojíren TRW-DAS Dačice….v předešlých letech:

další haly strojíren TRW-DAS Dačice, JME Třebíč, Vodárenská a.s. Jihlava, Třebíč, Polná, SBD Novátor Třebíč, BOPO Třebíč, TRK Třebíč, DS Náměšť nad Oslavou, K-MART Brno, Mlékárna Telč, Mlékárna Jihlava, PBS Třebíč, SBD Žďár nad Sázavou, Jindř. Hradec, Dačice, Slavonice, JIPAP Přibyslavice, MANFILTR Přibyslavice, Tepelné hospodářství Náměšť nad Oslavou, Pekárna a cukrárna Třebíč, PANE Moravské Budějovice, OÚ v okrese Třebíč a další.

  


Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Doporučujeme: Autoškola pardubicko -  Truhlářství -  Prodej skútrů -  Autoškola Blansko -  velkoobchod s koženkou -  Výroba soustružených součástí -  Tiskové podložky,Zakázkový 3D tisk,Kvalitní 3D tiskárny s využitím pro různé účely